Vòi phun cánh hoa nước 6 cánh

Vòi phun cánh hoa

4,500,000 đ5,000,000 đ
Vòi phun cánh hoa nước 6 cánh
Vòi phun múa Fingle Jet Dancing

Vòi phun múa Fingle Jet Dancing

3,850,000 đ4,000,000 đ
Vòi phun múa Fingle Jet Dancing Fountain
Vòi phun múa Dancing 34

Vòi phun múa Dancing 34

2,000,000 đ2,200,000 đ
Vòi phun múa Dancing Fountain 7 tia phi 34
Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 21

Vòi phun hình dù (nấm) 21 thấp

190,000 đ210,000 đ
Mã sản phẩm: CQXMR21 Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 21
Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 21

Vòi phun hình dù (nấm) 21

260,000 đ270,000 đ
Mã sản phẩm: CQXMR21 Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 21
Vòi phun hình dù (nấm) 27

Vòi phun hình dù (nấm) 27

350,000 đ370,000 đ
Mã sản phẩm: CQXMR27 Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 27
Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 34

Vòi phun hình dù (nấm) 34

405,000 đ430,000 đ
Mã sản phẩm: CQXMR34 Vòi phun hình dù (nấm) Mushroom 34
Vòi phun tia Nozzle 10mm

Vòi phun tia Nozzle 10mm

70,000 đ85,000 đ
Mã sản phẩm: CQXN10 Vòi phun tia Nozzle điều chỉnh hướng 8mm, 10mm
Vòi phun cột nước D21

Vòi phun cột nước D21

150,000 đ165,000 đ
Mã sản phẩm: CQXCJ21 Vòi phun cột nước thấp Cascade phi 21
Vòi phun cột nước thấp Cascade phi 27

Vòi phun cột nước D27

210,000 đ225,000 đ
Mã sản phẩm: CQXCJ27 Vòi phun cột nước thấp Cascade phi 27
Vòi phun cột nước D21 cao

Vòi phun cột nước D21 cao

285,000 đ300,000 đ
Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 21 cao
Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 34 cao

Vòi phun cột nước D34 cao

720,000 đ750,000 đ
Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 34 cao
Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 34

Vòi phun cột nước D34

430,000 đ450,000 đ
Mã sản phẩm: CQXCJ34 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 34
Vòi phun cột nước D49 bằng đồng

Vòi phun cột nước D49

700,000 đ750,000 đ
Mã sản phẩm: CQXCJ49 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 49 đồng
Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 60

Vòi phun cột nước D60

970,000 đ1,000,000 đ
Mã sản phẩm: CQXCJ60 Vòi phun cột nước hình cây thông Cascade phi 60
- Thông Số Kỹ Thuật: kiểu phun sủi bọt FOAM JET ( có 2 loại: không đế & có đế ) + Inlet (Connection): G 1

Vòi phun nước sủi bọt

420,000 đ450,000 đ
Mã sản phẩm: CQXFJ34 Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34
Vòi phun nước sủi bọt inox

Vòi phun nước sủi bọt inox

650,000 đ700,000 đ
Mã sản phẩm: CQXFJ34I Vòi phun nước sủi bọt Foam Jet phi 34 inox
Vòi phun cột nước Geyser 21

Vòi phun cột nước Geyser 21

175,000 đ190,000 đ
Mã sản phẩm: CQXG21 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật
Vòi phun cột nước Geyser 27

Vòi phun cột nước Geyser 27

380,000 đ390,000 đ
Mã sản phẩm: CQXG27 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật
Vòi phun cột nước Geyser 34

Vòi phun cột nước Geyser 34

405,000 đ420,000 đ
Mã sản phẩm: CQXG34 Vòi phun cột nước tạo bọt Geyser phun nước nghệ thuật