Chọn danh mục

Bộ điều khiền tưới SL1600

Bộ điều khiền tưới SL1600

8,283,000 đ

9,111,000 đ
Đầu tưới xoay rotor CT70

Đầu tưới xoay rotor CT70

914,000 đ

950,000 đ
Đầu tưới cỏ LX4

Đầu tưới cỏ LX4

57,000 đ

65,000 đ
Bộ điều khiền tưới SL800

Bộ điều khiền tưới SL800

2,400,000 đ

2,641,000 đ
Bộ điều khiền tưới SL4800

Bộ điều khiền tưới SL4800

11,438,000 đ

12,583,000 đ
Đầu tưới xoay rotor CT70

Đầu tưới xoay rotor CT70

914,000 đ

950,000 đ
Đầu tưới xoay rotor T3

Đầu tưới Rotor T3

457,000 đ

486,000 đ
Đầu tưới xoay rotor T1

Đầu tưới Rotor T1

388,000 đ

392,000 đ
Đầu tưới phun sương LX12

Đầu tưới LX12

268,000 đ

354,000 đ
Sắp xếp theo